Akty korporacyjne

Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 159/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 198/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 6/17/P-VII PNRL z dnia 13 stycznia 2017 r ., uchwałą Nr 21/17/P-VII PNRL z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 38/17/P-VII PNRL z dnia 10 lutego 2017 r. i uchwałą Nr 124/17/P-VII z dnia 26 maja 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 12 lipca i 13 lipca 2017 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 12.07.2017 r.

Lekarze:

1. Rudiger Schmidt Niemcy

2. Natalia Mąsior Ukraina

3. Francis Ball Polska

4. Caroline Piękoś Polska

5. Hanna Furmanchuk Białoruś

6. Dzmitry Furmanchuk Białoruś

7. Yeseniya Chernova Ukraina

8. Marina Lopusanscaia Mołdawia

9. Daria Krajewski Polska/USA

10. Marta Gabrysiak Polska/USA

11. Paweł Pariatov Uzbekistan

12. Tetiana Lohvynovska Ukraina

13. Lucas Zborek Polska

14. Sebastian Gordon Polska/Jamajka

15. Claudia Wiewiora Polska

16. Olha Olshevska Ukraina

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 13.07.2017 r.

Lekarze:

1. Olivia Pieróg Polska/USA

2. Alexandr Krynicki Polska

3. Julia Rybaruk Ukraina

4. Jakob Krawczykiewicz Austria

5. Roman Velychko Ukraina

6. Mark Rozanski Polska

7. Iryna Prykhach Białoruś

8. Viktoriia Andriichuk Ukraina

9. Gregory Bala Polska

10. Adam Krawczyk Polska/Kanada

11. Yuriy Ilkiv Ukraina

12. Julia Marlet Erives Anchondo Meksyk

13. Ayna Umarova Rosja

14. Andrew Conrad Kanada i Polska

15. Aleksandra Losik Polska

16. Jaroslava Panska Ukraina