Akty korporacyjne

Podat.2018.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie zakończenia kontroli działalności finansowej 1 majątkowej Wielkopolskiego Oddziału KIDP za rok 2016.

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP V kadencji uznaje, iż w związku z przekazaniem w dniu 11 stycznia 2018 r. przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP IV kadencji sprawozdania z czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespól kontrolujący ds. kontroli całokształtu działalności finansowej 1 majątkowej Wielkopolskiego Oddziału KIDP w 2016 r. kontrola działalności finansowej 1 majątkowej Wielkopolskiego Oddziału KIDP za rok 2016 została zakończona.