Akty korporacyjne

RGSW.2006.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 54/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 lipca 2006 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu