Aptek.2017.1.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/1/2017
Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 R.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Naczelnej Izby Aptekarskiej w Radzie Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji Leków.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1429, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Na przedstawiciela Naczelnej Izby Aptekarskiej w Radzie KRAJOWEJ FUNDACJI SYSTEMU WERYFIKACJI LEKÓW wyznacza się mgr farm. Elżbietę Piotrowską-Rutkowską.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.