Wyznaczenie przedstawiciela KRD w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Akty korporacyjne

KRD.2023.5.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 maja 2023 r.

UCHWAŁA Nr 26/2023
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 6 maja 2023 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela KRD w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2401, z 2023 r. poz. 212) oraz § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu obowiązującym na mocy Uchwały nr 5 I Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołanego w trybie nadzwyczajnym z dnia 17 września 2022 r. zatwierdzonego pismem MEiN z dn. 19 grudnia 2022 r. uchwala co następuje:
§  1. 
Niniejszym wyznacza się lek. Joannę Smolarczyk na przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.