Akty korporacyjne

Podat.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 641/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia Członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych, do pełnienia obowiązków członków Komisji Skrutacyjnej V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych do czasu jej powołania

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyznacza - do czasu powołania Komisji Skrutacyjnej - następujących Członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych do pełnienia obowiązków członków Komisji Skrutacyjnej V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych:
1) Walerian Goryniak,
2) Wiesław Dąbrowski,
3) Ryszard Małkiewicz,
4) Roman Pitucha,
5) Józef Borowski,
6) Mariusz Słomiński,
7) Alicja Marciniak.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej powołuje się Romana Pituchę.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.