Wytypowanie przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.1.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 708/VII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761 ze zm.) oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu:
1.
Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych:
*
Elżbieta Rudewicz.
2.
Kurs specjalistyczny Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek:
*
Elżbieta Strzesak.
3.
Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek:
*
Iwona Modrzejewska-Kwiatek.
4.
Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych:
*
Jolanta Kapela.
5.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek:
*
Jolanta Wiśniewska.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.