Radc.2018.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 77/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkolenia "Radca prawny w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym"

Na podstawie § 56 ust. 1 w zw. z ust. 1 a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane, umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego w dniach 17-20 maja 2018 r. w Zakopanem szkolenia "Radca prawny w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, " do kwoty 150 000 zł.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.