Radc.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 193/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów związanych z organizacją XV Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy Zdroju

Na podstawie § 56 ust. 1e w zw. z ust. 1a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na:
1) zawarcie umowy pomiędzy Krajowa Izba Radców Prawnych a Tomaszem Wołoch, zam. 42-350 Koziegłowy, ul. Targowa 26, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FRIMĄ "WOLTOM" Tomasz Wołoch, w formie Hotelu w Krynicy Zdroju (Hotel PEGAZ ****, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok 28), NIP: 577-185-80-02, której przedmiotem będzie zorganizowanie kolacji w dniu 2 marca 2018 r. dla uczestników XV Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów w Krynicy Zdroju do kwoty 15 000 zł;
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.