Podat.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zasady finansowania Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego

Krajowa Rady Doradców Podatkowych wyraża zgodę na dostosowanie księgowań - odnośnie Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego powołanego uchwałą nr 522/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego (ze zm.) - do zasad wynikających z ww. zmian, począwszy od kosztów poniesionych od dnia 1 stycznia 2017 r.