Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współpracę Pomorskiego Oddziału KIDP z podmiotem zewnętrznym

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na współpracę Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP z firmą S7Health Sp. z o.o., polegającą na przekazaniu przez Pomorski Oddział KIDP doradcom podatkowym z tego regionu, informacji o ww. firmie i zakresie jej działalności w zamian za co firma S7Health Sp. z o.o. zobowiąże się - na podstawie odrębnie zawartego pomiędzy nią a Pomorskim Oddziałem KIDP porozumienia - do obniżenia wartości zawieranych pomiędzy poszczególnymi doradcami podatkowymi a firmą S7Health Sp. z o.o. umów dotyczących produktów tego podmiotu, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP z dnia 6 marca 2018 r.