Akty korporacyjne

Podat.2019.6.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współpracę Podlaskiego Oddziału KIDP z podmiotem zewnętrznym

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na współpracę Zarządu Podlaskiego Oddziału KIDP z firmą Prudential Polska sp. z o.o., w ramach organizacji szkolenia, które odbędzie się 1 lipca 2019 r., zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Zarządu Podlaskiego Oddziału KIDP z dnia 19 czerwca 2019 r.