Wyrażenie zgody na udział firmy komercyjnej w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Śląski Oddział KIDP. - OpenLEX

Wyrażenie zgody na udział firmy komercyjnej w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Śląski Oddział KIDP.

Akty korporacyjne

Podat.2017.12.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział firmy komercyjnej w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Śląski Oddział KIDP

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na udział firmy BrainSHARE IT Sp. z o.o. w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Śląski Oddział KIDP w Hotelu Belweder w Ustroniu w dniach 5-7.01.2018 r.