Akt korporacyjny

Podat.2018.4.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział firmy komercyjnej w organizacji konferencji pt.: "Granice optymalizacji", która odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w Łodzi

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na nawiązanie przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych współpracy z firmą SOCO Szyma i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Jaracza 45, w ramach organizacji konferencji pt. "Granice optymalizacji", która odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w Łodzi, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP z dnia 16 kwietnia 2018 r.