Akty korporacyjne

Podat.2016.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2016 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział firmy komercyjnej w konferencji organizowanej przez Śląski Oddział KIDP

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na udział firmy ABI Serwkom Sp. z o.o. Spółka komandytowa w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej w dniu 14.11.2016 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, organizowanej przez Śląski Oddział KIDP.