Akt korporacyjny

Podat.2018.10.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 października 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy z Nest Bank Spółka Akcyjna oraz wykorzystanie logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych przez Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy organizacji VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Podatki bez granic"

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na nawiązanie współpracy przez Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych z Nest Bank Spółka Akcyjna (ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, KRS: 0000030330) oraz wykorzystanie logo Krajowej Izby Doradców Podatkowych w formie drukowanej i elektronicznej (ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne, strona internetowa), przy organizacji VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Podatki bez granic", która odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 r. w Hotelu Scandic Wrocław we Wrocławiu.