Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY W WARSZAWIE
z dnia 4 czerwca 2018 r.
o wynikach wyborów na Zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 14 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r., na podstawie protokołu Komisji Wyborczej Zgromadzenia Wyborczego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się co następuje:
Zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres VIII kadencji (2018-2022) zostali wybrani:
1. lek. Adamowicz Robert
2. lek. Bieńko Teresa
3. lek. Bierca Jacek
4. lek. Cymerys Maciej
5. lek. Dach Krzysztof
6. lek. dent. Barański Jacek
7. lek. dent. Matthews-Brzozowska Teresa
8. lek. dent. Rodziewicz-Kabarowska Marta
9. lek. dent. Serafinowska-Kiełczewska Anna
10. lek. dent. Szatkowski Marek
11. lek. dent. Tarkowska Anna
12. lek. Drozd Wojciech
13. lek. Glińska Anna
14. lek. Gryglas Piotr
15. lek. Hartwich Artur
16. lek. Korta Teresa
17. lek. Kuzyszyn Zbigniew
18. lek. Kużawczyk Andrzej
19. lek. Lubecki Krzysztof
20. lek. Majewski Włodzimierz
21. lek. Małecka- Kużawczyk Krystyna
22. lek. Małecki Janusz
23. lek. Nekanda-Trepka Ładysław
24. lek. Orzeł Mieczysław
25. lek. Pyziak-Kowalska Karolina
26. lek. Rybkiewicz Marek
27. lek. Swoboda Kazimierz
28. lek. Szeląg Joanna
29. lek. Waryszewska-Chrząstek Zofia
30. lek. Wenglarzy-Kowalczyk Wanda
31. lek. Żak Lech