Akty korporacyjne

Lekarz.2018.7.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 lipca 2018 r.
o wynikach wyborów na stanowisko II Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 14 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r., na podstawie protokołu komisji wyborczej zgromadzenia wyborczego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej obwieszcza się co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko II Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - wybory II Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, z dnia 22 czerwca 2018 r., ogłasza się, że II Zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres kadencji 2018-2022 została:

lek. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk