Akty korporacyjne

Lekarz.2018.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY W WARSZAWIE
z dnia 4 czerwca 2018 r.
o wynikach wyborów do Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r, poz. 168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 14 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r., na podstawie protokołu Komisji Wyborczej Zgromadzenia Wyborczego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się co następuje:
członkami Naczelnej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 - 2022) zostali wybrani:
1. lek. Biliński Jarosław
2. lek. Bulsa Michał
3. lek. Cieślicki Jan
4. lek. dent. Cisło Andrzej
5. lek. dent. Dudziński Leszek
6. lek. dent. Hoffman Bożena
7. lek. dent. Lindorf Małgorzata
8. lek. dent. Pacholec Anita
9. lek. dent. Paluszek Dariusz
10. lek. dent. Ruchała-Tyszler Agnieszka
11. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska Alina
12. lek. dent. Szczurko Jolanta
13. lek. dent. Świątkowska Iwona
14. lek. dent. Woszczyk Jacek
15. lek. Drobniak Artur
16. lek. Dziedzic Mieczysław
17. lek. Friediger Jerzy
18. lek. Golański Ryszard
19. lek. Goniewicz Mariusz
20. lek. Hamankiewicz Maciej
21. lek. Hankiewicz Dariusz
22. lek. Imiela Tomasz
23. lek. Jakubiszyn Jerzy
24. lek. Janikowski Mariusz
25. lek. Janusz Przemysław
26. lek. Jasek Łukasz
27. lek. Jodłowski Marek
28. lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
29. lek. Kępa Ryszard
30. lek. Kłoczko Janusz
31. lek. Kordel Krzysztof
32. lek. Kowalczuk Jan
33. lek. Kozakiewicz Jacek
34. lek. Krajewski Romuald
35. lek. Krzyżanowski Grzegorz
36. lek. Madej Krzysztof
37. lek. Marchewka Krzysztof
38. lek. Matuszewski Michał
39. lek. Mazur Grzegorz
40. lek. Moczydłowska Marta
41. lek. Patecki Damian
42. lek. Romańczyk Tomasz
43. lek. Sinica Mikołaj
44. lek. Spustek Janusz
45. lek. Staszak-Kowalska Radosława
46. lek. Szczepara Robert
47. lek. Tętnowski Jacek
48. lek. Urbański Bartosz
49. lek. Wojnar Andrzej
50. lek. Wojnowski Łukasz