Lekarz.2018.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY W WARSZAWIE
z dnia 4 czerwca 2018 r.
o wynikach wyborów do Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 45 ust 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 14 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r., na podstawie protokołu Komisji Wyborczej Zgromadzenia Wyborczego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się co następuje:
członkami Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres VIII kadencji (2018 - 2022) zostali wybrani:
1. lek. Antkowski Grzegorz
2. lek. Borowiecki Maciej
3. lek. Gruenpeter Paweł
4. lek. Hapyn Stanisław
5. lek. Król Jarosław
6. lek. dent. Laska Piotr
7. lek. Mazur Jacek
8. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
9. lek. Płużański Filip
10. lek. Rzodkiewicz Joanna
11. lek. Sobieski Paweł
12. lek Starzyńska Anna
13. lek. dent. Teodorczyk Halina
14. lek. Wilmowska-Pietruszyńska Anna
15. lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta