Lekarz.2018.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY W WARSZAWIE
z dnia 4 czerwca 2018 r.
o wynikach wyborów do Naczelnego Sądu Lekarskiego

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 14 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r., na podstawie protokołu Komisji Wyborczej Zgromadzenia Wyborczego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się co następuje:
członkami Naczelnego Sądu Lekarskiego na okres VIII (2018 - 2022) kadencji zostali wybrani:
1. lek. Bednorz Włodzimierz
2. lek. Bień Stanisław
3. lek. Bukowski Marek
4. lek. Chatkowski Lech
5. lek. dent. Chojnacki Zygmunt
6. lek. Daroszewska Danuta
7. lek. Dec Anna
8. lek. Fórmaniak Jacek
9. lek. Gorczyński Tomasz
10. lek. Janowski Marian
11. lek. Juzala Ireneusz
12. lek. Kacalak Jacek
13. lek. Kocot Jacek
14. lek. Kostewicz Waldemar
15. lek. dent. Kożuch Wojciech
16. lek. Kruszewski Jerzy
17. lek. Latoś Iwona
18. lek. Latoszek-Skierkowska Agnieszka
19. lek. Lesyng-Pawłowska Grażyna
20. lek. Łącki Wojciech
21. lek. dent. Łyczewska Mariola
22. lek. Małkowski Wojciech
23. lek. Matkowski Jerzy
24. lek. Matysiak Paweł
25. lek. Miarka Jacek
26. lek. Miernik Sylwia
27. lek. Minowski Piotr
28. lek. Nosarzewski Jerzy
29. lek. Orliński Leszek
30. lek. dent. Pędich Rafał
31. lek. Roztoczyński Ryszard
32. lek. dent. Telega Michał
33. lek. Winciunas Piotr
34. lek. dent. Wysokińska-Miszczuk Joanna
35. lek. Zaorski Krzysztof
36. lek. Zelenay Wojciech
37. lek. Zieliński Krzysztof