Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY W WARSZAWIE
z dnia 4 czerwca 2018 r.
o wynikach wyborów do Krajowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 14 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r., na podstawie protokołu Komisji Wyborczej Zgromadzenia Wyborczego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się co następuje:

członkami Krajowej Komisji Wyborczej na okres VIII kadencji (2018 - 2022) zostali wybrani:

1. lek. dent. Barucha Paweł
2. lek. Buxakowska Karina
3. lek. Dura Maria
4. lek. Janikowski Mariusz
5. lek. Jodłowski Marek
6. lek. dent. Kaatz Wojciech
7. lek. Kardas Włodzimierz
8. lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
9. lek. dent. Kotuła Jacek
10. lek. Malicki Mariusz
11. lek. Marchewka Krzysztof
12. lek. Nekanda-Trepka Ładysław
13. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
14. lek. Radziszewska Dorota
15. lek. Sobczyński Stefan
16. lek. Susłowski Paweł
17. lek. Tuszyński Krzysztof
18. lek. dent. Tyszler Łukasz
19. lek. Wanecki Jarosław
20. lek. Zmysłowska Anna