KRPSZ.2017.3.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 104/17
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2016

Na podstawie § 17 Statutu Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
uchwala się, co następuje:
§  1.  Uzyskaną przez Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 42.951,30 zł za rok 2016 przeznacza się w całości na zwiększenie przychodów roku następnego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.