Akty korporacyjne

Rzeczn.2012.9.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 września 2012 r.

UCHWAŁA Nr 828/V/2012
KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

Na podstawie art. 51 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) oraz § 21 ust. 1 pkt 10 i 13 Statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych powołuje kol. Włodzimierza Cabana na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.