Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępców Sekretarza V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybrał następujących Zastępców Sekretarza Zjazdu:
1. Iwona Litwiniec nr wpisu 02820,
2. Beata Norsesowicz nr wpisu 03789.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.