Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 89/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

§  1.  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) w związku z § 5 ust. 5 Regulaminu V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrał Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP:
1. Agnieszka Kniaziewicz nr wpisu 10917
2. Katarzyna Feldo nr wpisu 10121
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.