Akt korporacyjny

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 88/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

§  1.  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrał Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP:
1. Waldemar Szewc nr wpisu 04672
2. Krzysztof Mickiewicz nr wpisu 00187
3. Włodzimierz Adamski nr wpisu 08891
4. Agata Paul nr wpisu 12149
5. Danuta Święcicka nr wpisu 04607
6. Marlena Szajer nr wpisu 01308
7. Grzegorz Kutniewski nr wpisu 11383
8. Zbigniew Chudzicki nr wpisu 08638
9. Urszula Radniecka nr wpisu 04777
10. Zbigniew Adamiak nr wpisu 00148
11. Wiesław Sztaba nr wpisu 02079
12. Wiesław Ostręga nr wpisu 10953
13. Jacek Sklepowicz nr wpisu 09893
14. Hanna Rychlik nr wpisu 01901
15. Józef Borowski nr wpisu 02184
16. Anna Masternak nr wpisu 04060
17. Sławomir Dymek nr wpisu 00133
18. Katarzyna Marzec nr wpisu 05790
19. Małgorzata Nowak nr wpisu 07154
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.