Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 4/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybrał następujących Zastępców Przewodniczącego Zjazdu: 1. Piotr Brozowski nr wpisu 03637, 2. Remigiusz Pytlik nr wpisu 12106.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.