Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 87/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP

§  1.  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrał Wyższy Sąd Dyscyplinarny KIDP w składzie:
1. Michał Kłos nr wpisu 10131
2. Alicja Sarna nr wpisu 09840
3. Marcin Ciemniewski nr wpisu 10297
4. Monika Lewandowska nr wpisu 12093
5. Mirosław Michna nr wpisu 08895
6. Iwona Skrok nr wpisu 10432
7. Urszula Byczkowska nr wpisu 00995
8. Krzysztof Wojtowicz nr wpisu 10253
9. Irena Sobieska nr wpisu 00120
10. Joanna Zawiejska-Rataj nr wpisu 10391
11. Janusz Cybulski nr wpisu 02578
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.