KRPSZ.2015.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 96
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH NOWY TARG,
24-26 września 2015 r.
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących i skarbnika KRePSZ

Na podstawie § 13 Statutu KRePSZ uchwala się, co następuje:
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 25 września 2015 r. podczas Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ w Nowym Targu w głosowaniu niejawnym zostali wybrani:
- dr hab. inż. arch. Ewa Stachura - Wiceprzewodnicząca KRePSZ
- prof. dr hab. Mirosław Pawlak - Wiceprzewodniczący KRePSZ
- dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka - Sekretarz KRePSZ