Wybór Sekretarza Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Akty korporacyjne

Prok.2022.10.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie wyboru Sekretarza Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym działając na podstawie art. 42 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1247) wybrała Pana Adama Zbieranka, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie na Sekretarza Krajowy Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.