Akty korporacyjne

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrała na Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych Piotra Jana Brozowskiego - nr wpisu 03637.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.