Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 91/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

§  1.  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrał Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP w osobie Witolda Franc, nr wpisu 02850.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.