Akty korporacyjne

Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 73/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za 2017 r.

Na podstawie art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Radców Prawnych wybiera Barbara Rafalska Biuro Audytorsko - Księgowe w Warszawie Nr ewidencyjny 3252, do zbadania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za 2017 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.