Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 4/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyboru mediatora

Na podstawie art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Do pełnienia funkcji mediatora w Naczelnej Izbie Lekarskiej na okres VIII kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej wybiera się Zytę Kaźmierczak-Zagórską.
2.  Mediator sprawuje swoją funkcję do czasu wyboru mediatora na następną kadencję Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.