Akt korporacyjny

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 85/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Krajowej Rady Doradców Podatkowych

§  1.  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrał Krajową Radę Doradców Podatkowych w składzie:
1. Alicja Marciniak nr wpisu 04382
2. Iga Huk nr wpisu 05221
3. Danuta Bącler nr wpisu 02423
4. Mieczysław Sałatyński nr wpisu 07549
5. Ewa Jakubczyk nr wpisu 02745
6. Stanisław Kutniewski nr wpisu 06294
7. Iwona Nowaczyk nr wpisu 07905
8. Krystyna Ziółkowska nr wpisu 01114
9. Roman Pitucha nr wpisu 02597
10. Piotr Orzeł nr wpisu 09891
11. Adam Mariański nr wpisu 11500
12. Anna Leszczyńska nr wpisu 02492
13. Tomasz Ziółkowski nr wpisu 00625
14. Rafał Mikołajewski nr wpisu 11534
15. Piotr Brozowski nr wpisu 03637
16. Jolanta Nikolaj nr wpisu 01931
17. Bartosz Kubista nr wpisu 12474
18. Zbigniew Maciej Szymik nr wpisu 08239
19. Mariusz Cieśla nr wpisu 03490
20. Krzysztof Buczek nr wpisu 05144
21. Piotr Przybyła nr wpisu 06697
22. Anna Misiak nr wpisu 11028
23. Mateusz Stańczyk nr wpisu 11653
24. Joanna Świerzyńska nr wpisu 10781
25. Tomasz Rolewicz nr wpisu 10440
26. Andrzej Ladziński nr wpisu 10051
27. Andrzej Marczak nr wpisu 02222
28. Jacek Bajson nr wpisu 02223
29. Iwona Biernat-Baran nr wpisu 12273
30. Mariusz Jelonek nr wpisu 06338
31. Radomir Szaraniec nr wpisu 11138
32. Ewa Szypowicz nr wpisu 02774
33. Walerian Goryniak nr wpisu 00890
34. Katarzyna Pawłowska nr wpisu 11638
35. Michał Laskowski nr wpisu 11626
36. Ewa Stolarczyk nr wpisu 11051
37. Marcin Cichocki nr wpisu 11584
38. Andrzej Tomasz Bator nr wpisu 10845
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.