Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 86/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP

§  1.  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrał Krajową Komisję Rewizyjną KIDP w składzie:
1. Tomasz Gawron nr wpisu 10002
2. Krystyna Waga nr wpisu 04791
3. Iwona Węgrzyn nr wpisu 05592
4. Jolenta Jaroniec-Mudziejewska nr wpisu 01844
5. Iwona Litwiniec nr wpisu 02820
6. Grzegorz Matysek nr wpisu 10317
7. Tadeusz Krawiec nr wpisu 04493
8. Anna Strzelecka nr wpisu 08586
9. Aleksander Dąbrowski nr wpisu 09736
10. Mariusz Gałuszka nr wpisu 01022
11. Teresa Maria Sławuta nr wpisu 04843
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.