Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/7/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru Komisji Wyborczej

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy, V Krajowy Zjazd Aptekarzy wybiera Komisję Wyborczą w składzie:
1) Jadwiga Janocha;
2) Lucjan Borys;
3) Jacek Danilewicz.