Akty korporacyjne

PAN.2013.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr 2/2013
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie wyboru członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) oraz § 17 regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r., uchwala się. co następuje:
§  1. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru następujących członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk:
1) w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych:

Stanisław FILIPOWICZ

Kazimierz Zbigniew KWIECIŃSKI

Karol MYŚLIWIEC

Edward NĘCKA

Piotr SKUBISZEWSKI

Jerzy WILKIN

2) w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych:

Jerzy DZIK

Leszek KACZMAREK

Marian RÓŻYCKI

Piotr WĘGLEŃSKI

3) w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:

Janusz LIPKOWSKI

Stanisław PENCZEK

Adam SOBICZEWSKI

Jerzy ZABCZYK

4) w Wydziale IV Nauk Technicznych:

Józef GŁOMB

Jarosław MIKIELEWICZ

Ryszard POHORECKI

Antoni ROGALSKI

Roman SŁOWIŃSKI

Ryszard TADEUSIEWICZ

5) w Wydziale V Nauk Medycznych:

Andrzej GÓRSKI

Roman KALISZAN

Janusz LIMON

Tadeusz POPIELA

Tomasz TROJANOWSKI

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.