Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1272/30/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie wyboru członków Rady Fundacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz § 18 ust. 1 Statutu Fundacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W skład Rady Fundacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wchodzą następujące osoby:
1. Krzysztof Burnos;
2. Jolanta Gałuszka;
3. Małgorzata Janusz;
4. Barbara Misterska-Dragan;
5. Hanna Sztuczyńska.
§  2.  Funkcje Przewodniczącego Rady Fundacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów będzie pełniła Barbara Misterska-Dragan.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.