KRPSZ.2015.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 95
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH NOWY TARG,
24-26 września 2015 r.
w sprawie: wyboru Członków Prezydium KRePSZ

Na podstawie § 13 Statutu KRePSZ uchwala się, co następuje:
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 25 września 2015 r. podczas Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ w Nowym Targu w głosowaniu niejawnym na funkcję Członków Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zostali wybrani:
1. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura rektor PWSZ w Raciborzu
2. prof. dr hab. Mirosław Pawlak rektor PWSZ w Koninie
3. prof. dr hab. Maciej Pietrzak rektor PWSZ w Lesznie
4. prof. dr hab. Zbigniew Walczyk rektor PWSZ w Elblągu
5. dr hab. inż. Mariusz Cygnar rektor PWSZ w Nowym Sączu
6. dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka rektor PWSZ we Włocławku