Akt korporacyjny

Prok.2017.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wskazania przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym przedstawiciela Rady do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Weneckiej

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wskazała Panią prokurator Barbarę Sworobowicz jako przedstawiciela Rady do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Weneckiej.