Prok.2017.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wskazania przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym obserwatora do udziału w pracach komisji egzaminu prokuratorskiego w 2017 r.

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym działając na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 146) Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wskazała Rafała Sławnikowskiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi, jako obserwatora Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym do udziału w pracach komisji egzaminu prokuratorskiego w 2017 roku.