Radc.2018.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 120/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2019 r.

Na podstawie art. 3 61 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 poz. 2115), uchwala się, co następuje:
§  1.  Do składu dodatkowych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2019 r. wskazuje się następujących radców prawnych:
1) Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Gdańsku właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:
- Anna Stempniewicz-Czamecka,
- Wojciech Grochowiecki - zastępca przewodniczącego,
- Teresa Buchholz,
- Joanna Friedrich-Sarad,
2) Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą w Gdańsku właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku:
- Anna Kłosowska,
- Zbigniew Wojciechowski,
- Anna Szarmach,
- Jarosław Niesiołowski - zastępca przewodniczącego,
3) Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Katowicach właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach:
- Marian Warzycha,
- Jacek Górecki,
- Bożena Cyrol,
- Grzegorz Łaszczyca - zastępca przewodniczącego,
4) Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Krakowie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie:
- Marcin Żak,
- Wojciech Kaliński,
- Barbara du Vall - zastępca przewodniczącego,
- Joanna Żurek-Rrupka,
5) Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą w Krakowie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie:
- Andrzej Swiatłowski,
- Jan Cichoń,
- Tomasz Korpusiński - zastępca przewodniczącego,
- Małgorzata Szczepańska-Chwała,
6) Komisja Egzaminacyjna nr 4 z siedzibą w Krakowie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie:
- Agnieszka ICiebała,
- Adam Polowiec,
- Maciej Hulist ~ zastępca przewodniczącego,
- Wojciech Drobot,
7) Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Lublinie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie:
- Marzena Kucharska-Derwisz - zastępca przewodniczącego,
- Marek Mazur,
- Irena Kopiec,
- Jacek Leńczuk,
8) Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Łodzi właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi:
- Tomasz Jankowski,
- Aleksandra Grocholslca-Jankowska - zastępca przewodniczącego,
- Przemysław Fiuk,
- Kamil Walczak,
9) Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Poznaniu właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu:
- Grzegorz Lorych - zastępca przewodniczącego,
- Andrzej Pieścik,
- Dariusz Szymczak,
- Krzysztof Urbaniak,
10) Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą w Poznaniu właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu:
- Monika Czapla,
- Michał Formalik - zastępca przewodniczącego,
- Adam Puchalski,
- Wojciech Szidlewski,
11) Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Marek Wędrychowski,
- Katarzyna Taczanowska-Wileńska,
- Jarosław Dąbkowski - zastępca przewodniczącego,
- Wojciech Gruca,
12) Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Adam Król - zastępca przewodniczącego,
- Rafał Feldo,
- Andrzej Szmigiel,
- Łukasz Leja,
13) Komisja Egzaminacyjna nr 4 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Artur Załuski,
- Piotr Włodawiec,
- Krzysztof Kondrat,
- Rafał Stankiewicz - zastępca przewodniczącego,
14) Komisja Egzaminacyjna nr 5 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Tomasz Wypych,
- Agnieszka Winnicka-Mackenthun,
- Marzena Okła-Anuszewska - zastępca przewodniczącego,
- Agnieszka Świstak,
15) Komisja Egzaminacyjna nr 6 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Kamil Szymański,
- Tomasz Iwańczuk,
- Tomasz Nawrot,
- Agnieszka Wilk-Ilewicz - zastępca przewodniczącego,
16) Komisja Egzaminacyjna nr 7 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Arkadiusz Karasiński,
- Joanna Wiśniewska-Oszczak,
- Agnieszka Tokarska - zastępca przewodniczącego,
- Piotr Grodzki,
17) Komisja Egzaminacyjna nr 8 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Aneta Ciechowicz-Jaworska,
- Iwona Kusio-Szalak - zastępca przewodniczącego,
- Ewa Lange,
- Marcin Sitek,
18) Komisja Egzaminacyjna nr 9 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Tomasz Niedziński,
- (...) - zastępca przewodniczącego,
- Michał Sękowski,
- Janusz Malanowski,
19) Komisja Egzaminacyjna nr 10 z siedzibą w Warszawie właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
- Agnieszka Sawaszkiewicz-Załobka - zastępca przewodniczącego,
- Monika Szurska,
- Michał Pankiewicz,
- Michał Mioduszewski,
20) Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą we Wrocławiu właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu:
- Anita Woroniecka,
- Gabriela Bar,
- Danuta Ławniczak - zastępca przewodniczącego,
- Joanna Skóra,
21) Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą we Wrocławiu właściwa dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu:
- Tomasz Scheffler - zastępca przewodniczącego,
- Joanna Zimoń-Franldewicz,
- Bogusław Sołtys,
- Agnieszka Templin.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.