Wskazanie przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. - OpenLEX

Wskazanie przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.

Akty korporacyjne

Radc.2017.12.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 145/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 361 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1870) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr 91 /IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wskazywania i delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski oraz zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Do składu Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Kielcach właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r i 2019 r. w miejsce Marcina Cecota (prawo administracyjne) wskazuje się Macieja Stemplewskiego.
2. 
Na zastępcę przewodniczącego Komisji wskazuje się Agnieszkę Rybińską-Radosz.
§  2. 
Do składu Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Koszalinie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r i 2019 r. w miejsce Dariusza Knapika (prawo administracyjne) wskazuje się Damiana Skórkę.
§  3. 
1. 
Do składu Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Łodzi właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r i 2019 r. w miejsce Marka Woźniaka (prawo administracyjne) wskazuje się Ewę Susik.
2. 
Na zastępcę przewodniczącego Komisji wskazuje się Roberta Czapnika.
§  4. 
Do składu Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Szczecinie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r i 2019 r. w miejsce Magdaleny Ługiewicz (prawo administracyjne) wskazuje się Joannę Martyniuk-Plachę.
§  5. 
Do składu Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 z siedzibą w Rzeszowie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2018 r. w miejsce Roberta Brulińskiego (prawo gospodarcze) wskazuje się Tomasza Lauzera.
§  6. 
Do składu Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 z siedzibą w Warszawie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2018 r. w miejsce Krzysztofa Mańko (prawo administracyjne) wskazuje się Pana Łukasza Leję (Łukasz Leja).
§  7. 
W uchwale Nr 122/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w części dotyczącej Komisji Egzaminacyjna Nr 2 z siedzibą we Wrocławiu właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2018 r. prostuje się błąd pisarski w nazwisku Joanny Skury (błędnie wskazano "Joanna Skóra").
§  8. 
W uchwale Nr 122/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w części dotyczącej Komisji Egzaminacyjna Nr 5 z siedzibą w Warszawie właściwej dla obszara właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2018 r. prostuje się błąd pisarski w nazwisku Agnieszki Winnickiej - Mackenthum (błędnie wskazano "Agnieszka Winnicka Meckenthum").
§  8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.