Akty korporacyjne

Radc.2016.11.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 4/X/2016
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 19 listopada 2016 r.
w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 roku

Na podstawie art. 361 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 i 1579), uchwala się, co następuje:
§  1. Do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 roku wskazuje się niżej wymienionych przedstawicieli samorządu radców prawnych:
1. Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Gdańsku:
1) Zbigniew Szychowski - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Bartosz Szolc-Nartowsld - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Wanda Wojtiekun - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Teresa Soja - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.
Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się Bartosza Szolc- Nartowskiego.
2. Komisja Egzaminacyjna nr 2 w Katowicach:
1) Bogusław Lebelt - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) prof. dr hab. Jacek Górecki - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Małgorzata Słota - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się Grzegorza Łaszczycę.

3. Komisja Egzaminacyjna nr 3 w Katowicach:
1) Marian Warzycha-specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Aleksandra Otrębska - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Ewa Banasik - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Danuta Kubica - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Aleksandrę Otrębską.

4. Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Krakowie:
1) dr Marcin Żak - specj alista z zakresu prawa karnego;
2) Urszula Layer - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Barbara du Vałl - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Joanna Żurek-Krupka - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Barbarę du Vall.

5. Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą w Krakowie:
1) prof. dr hab. Andrzej Światłowski - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) prof. dr hab. Andrzej Matlak - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Tomasz Korpusiński - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Małgorzata Szczepańska-Chwała - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Tomasza Korpusińskiego.

6. Komisja Egzaminacyjna nr 4 z siedzibą w Krakowie:
1) Agnieszka Kiebała - specj alista z zakresu prawa karnego;
2) Adam Polowiec - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Maciej Hulist - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Wojciech Drobot - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Macieja Hulista.

7. Komisja Egzaminacyjna nr 5 z siedzibą w Krakowie:
1) Wiesław Serafin - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Violetta Loos - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Małgorzata Ociepka - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Artur Horain - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się Wiesława Serafina.

8. Komisji Egzaminacyjnej nr 2 z siedzibą w Lublinie:
1) dr Grzegorz Koksanowicz - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) dr Monika Kępa - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) dr Marzena ICucharska-Derwisz - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) dr Jacek Leńczuk - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Marzenę Kucharską- Derwisz.

9. Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Łodzi:
1) Tomasz Jankowski - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) dr hab. Michał Wojewoda - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Przemysław Fiuk - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Zbigniew Dolecki - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: r.pr. dr hab. Michała Wojewodę.

10. Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Poznaniu:
1) Andrzej Pieścikspecjalista z zakresu prawa karnego;
2) Dariusz Szymczak - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Michał Foπnalik - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) dr Krzysztof Urbaniak - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: dr. Krzysztofa Urbaniaka.

11. Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą w Poznaniu:
1) Grzegorz Lorych - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Adam Puchalski - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Wojciech Szidlewski - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Monika Czapla - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Grzegorza Lorycha.

12. Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą w Warszawie:
1) Marek Wędrychowski - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Katarzyna Taczanowska-Wileńska - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Jarosław Dąbkowski - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Wojciech Gruca - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Jarosława Dąbkowskiego.

13. Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą w Warszawie:
1) Adam Król - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Rafał Feldo - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Michał Pankiewicz - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Agnieszka Świstak - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Adama Króla.

14. Komisja Egzaminacyjna nr 4 z siedzibą w Warszawie:
1) Artur Załuski - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Joanna Wiśniewska-Oszczak - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Elżbieta Ruszkowska - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) dr hab. Rafał Stankiewicz - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: dr. hab. Rafała Stankiewicza.

15. Komisja Egzaminacyjna nr 5 z siedzibą w Warszawie:
1) Tomasz Wypych - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Agnieszka Winnicka-Mackenthun - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Ewa Lange - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Krzysztof Woś - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Tomasza Wypycha.

16. Komisja Egzaminacyjna nr 6 z siedzibą w Warszawie:
1) Kamil Szymański - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Tomasz Iwańczuk - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Tomasz Nawrot - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: dr Agnieszkę Wilk- Ilewicz.

17. Komisja Egzaminacyjna nr 7 z siedzibą w Warszawie:
1) Piotr Turowicz - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Agnieszka Markiewicz-Żuchowska - specj alista z zakresu prawa cywilnego;
3) Marzena Okła-Anuszewska - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Piotr Grodzki - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Marzenę Okłę- Anuszewską.

18. Komisja Egzaminacyjna nr 8 z siedzibą w Warszawie:
1) Aneta Ciechowicz-Jaworska - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Andrzej Gabler - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Agnieszka Tokarska - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Marcin Sitek - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Agnieszkę Tokarską.

19. Komisja Egzaminacyjna nr 9 z siedzibą w Warszawie:
1) Paweł Pleśniak - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Iwona Kusio-Szalak - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Krzysztof Kondrat - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Marcin Oszczak - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Iwonę Kusio-Szalak.

20. Komisja Egzaminacyjna nr 10 z siedzibą w Warszawie:
1) dr Tomasz Niedziński - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Magdalena Lech-Chełmińska - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Michał Sękowski - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) dr Janusz Malanowski - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Magdalenę Lech- Chełmińską.

21. Komisja Egzaminacyjna nr 11 z siedzibą w Warszawie:
1) Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Monika Szurska - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Andrzej Szmigiel - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Michał Mioduszewski-specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Agnieszkę Sawaszkiewicz-Żałobkę.

22. Komisja Egzaminacyjna nr 2 z siedzibą we Wrocławiu:
1) Anita Woroniecka - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) dr Gabriela Bar - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) Danuta Ławniczak - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) Joanna Skura - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Danutę Ławniczak.

23. Komisja Egzaminacyjna nr 3 z siedzibą we Wrocławiu:
1) dr Tomasz Scheffler - specjalista z zakresu prawa karnego;
2) Joanna Zimoń - Frankiewicz - specjalista z zakresu prawa cywilnego;
3) dr Bogusław Sołtys - specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
4) dr Piotr Sikora - specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

Na zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wskazuje się: Tomasza Schefflera.

§  2. Uchwała podlega przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.