Wskazanie przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Akty korporacyjne

Radc.2020.2.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 720/X/2020
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 36' ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr 91/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wskazywania i delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski oraz zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Do składu Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie w miejsce Agnieszki Sołtys (egzaminator z zakresu prawa cywilnego) wskazuje się Andrzeja Gablera.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.