Akt korporacyjny

PAN.2017.11.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 138/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia wysokości opłat za pobyt w jednostce działającej pod nazwą PAN Dom Seniora w roku 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 poz. 1869) postanawia się, co następuje.
§  1. 
1.  Wprowadza się cennik opłat za pobyt w jednostce działającej pod nazwą PAN Dom Seniora, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2.  Cennik opłat obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Cennik na 2018 r. za pobyt w Domu Seniora PAN w Konstancinie (koszty wyliczone zgodnie z Zarządzeniem)
nr

pokoju

liczba pokoikondygnacjastandard pokojupowierzchnia pokoju w m2opłata część stała za 1 miesiąc nettoopłata część pobytowa za 1 miesiąc nettoopłata za 1 miesiąc dla osób nie korzystających z pomocy opiekunek netto
109;110;112;117;119;1286pierwszabez łazienki11,211362,001800,003 162,00 zł
101; 102; 103; 104;130;13I; 132; 133; 134;135;137; 138; 139; 140; 141; 142;16pierwszaz łazienką16,502005,001865,003 870,00 zł
108;1pierwszaz łazienką15,241852,001854,003 706,00 zł
208; 209; 210; 211; 212; 215;216; 217; 218; 219;220;223; 224; 225;14drugabez łazienki11,211362,001800,003 162,00 zł
202; 203; 204; 231; 232; 233; 235; 237; 238; 240; 241;242;12drugaz łazienką16,502005,001865,003 870,00 zł
201; 230;234;239;4drugaz łazienką15,441876,001856,003 732,00 zł
226;1drugaz łazienką33,634086,002024,006 110,00 zł
Odpłatność miesięczna za pomoc opiekunek sprawujących opiekę w sposób ciągły nad pensjonariuszem netto725,00 zł