Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1783/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1620/VIP/2015 z dnia 13 października 2015 r. wpisanej pod numerem 00007/A/01598 poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Łódź ul. Pabianicka 62 93-513 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

- Łódź ul. Sterlinga 13 90-217 Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

- Łódź ul. Milionowa 14 93-113 Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera

- Łódź ul. Lecznicza 6 93-173 Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera

- Łódź ul. Przyrodnicza 7 9 91-480 Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera

- Łódź ul. Zarzewska 56/5893-129 Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera

- Łódź ul. Północna 42 91-425 SP ZOZ MSWiA

- Łódź ul. Pomorska 251 92-213 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

- Łódź ul. Pankiewicza (Sporna 36/50) 16 91-738

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej

- Łódź ul. Wólczańska 191/195 90-001 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Mikołaja Pirogowa

- Łódź ul. Wileńska 37 90-001 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa. Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza

- Łódź Kosynierów Gdyńskich 61 93-357 Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi

- Łódź ul. Stefana Żeromskiego 113 90-549 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

- Łódź plac Gen. Józefa Hallera 1 90-643 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

- Brzeziny ul. M. Curie- Skłodowskiej 6 96-140 Szpital specjalistyczny "Powiatowe Centrum Zdrowia"

- Poddębice ul. Adama Mickiewicza 16 99-200 Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

- Piotrków Trybunalski ul. Franklina Roosevelta 3 97-300 Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

- Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14 96-200 Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

- Wieruszów ul. Warszawska 104 98-400 Powiatowe Centrum Medycznego Spółka z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

- Opoczno ul. Partyzantów 30 26-300 SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

- Zgierz ul. Parzęczewska 35 95-100 WSS im. M. C. Skłodowskiej w Zgierzu

- Piotrków Trybunalskich ul. Rakowska 15 97-300 S. Sz. W. im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

- Wieluń ul. Szpitalna 16 98-350 SP ZOZ w Wieluniu

- Łódź ul. Rzgowska 281/289 93-338 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

- Zajęcia praktyczne:- Łódź ul. Kopcińskiego 22 90-153 SP ZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego

1. Pracownia Pulmonologii Interwencyjnej,

2. Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej,

3. Poradnia Pulmonologiczna,

4. POZ (gabinet zabiegowy, punkt szczepień).

- Zgierz ul. Parzęczewska 35 95-100 WSS im. M. C. Skłodowskiej w Zgierzu

1. POZ (gabinet zabiegowy, punkt szczepień)

2.Oddział Neonatologii i Patologii Noworodka;

3.Oddział Pediatryczny;

- Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15 97-300 S. Sz. W. im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1.Oddział położniczo-ginekologiczny;

2.Oddział noworodków

3.Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc.

- Piotrków Trybunalski ul. Broniewskiego 4 97-300 S. Sz. W. im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Przychodnia nr 2

1.Poradnia POZ dla dzieci

2.Poradnia POZ dla dorosłych

3.Gabinet Zabiegowy

4.Punkt Szczepień dla dzieci

5.Punkt Szczepień dla dorosłych

- Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej 11 97-300 S. Sz. W. im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Przychodnia nr 4

1.Poradnia POZ dla dzieci

2.Poradnia POZ dla dorosłych

3.Gabinet Zabiegowy

4. Punkt Szczepień dla dzieci

- Bełchatów ul. Czapliniecka 123 97-400 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II

1.POZ (gabinet zabiegowy, punkt szczepień dla dzieci i młodzieży).

2.Oddział ginekologiczno-położniczy

3.Oddział neonatologiczny

4.Przychodnia POZ z punktem szczepień i gabinetem zabiegowym

- Brzeziny ul. M. Curie- Skłodowskiej 6 96-140

Szpital specjalistyczny -Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach

1. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

2. POZ(gabinet zabiegowy, punkt szczepień dla dzieci i młodzieży).

3. Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny

4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Brzeziny ul. Wojska Polskiego 9 96-140 Szpital specjalistyczny -Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

- Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35 97-200 NZOZ "Tomaszowskie Centrum Zdrowia"

1. Oddział Noworodkowy,

2. Oddział ginekologiczno-położniczy

3.Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc.

4.Poradnia Podstawowej opieki zdrowotnej (Gabinet zabiegowy, punkt szczepień)

5.Poradnia Neonatologiczna

- Skierniewice ul. Rybickiego 1 96-100 Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach

1. Oddział Noworodkowy

2. Oddział Położniczo-Ginekologiczny

- Łódź ul. Okólna 181 91-520 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

1. Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego,

2. Oddział Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc,

3. Poradnia Pulmonologiczna.

- Łódź ul. Lecznicza 6 93-173 Szpital dr. K. Jonschera. Miejskie Centrum - Miejska Przychodnia "Lecznicza":

1. Gabinet Zabiegowy,

2. Punkt Szczepień dla Dzieci i Młodzieży,

3. Poradnia Pulmonologiczna.

4. Poradnia POZ dla dzieci

5. Poradnia POZ dla dorosłych

- Łódź ul. Milionowa 14 93-113 Szpital dr. K. Jonschera. Miejskie Centrum

1. Poradnia Pulmonologiczna.

2. Poradnia Ginekologiczna.

- Opoczno ul. Partyzantów 30 26-300 SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego

1.Oddział Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowy

2.Poradnia Dziecięca

3.Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

4.Poradnia ogólna POZ

- Opoczno ul. Szpitalna 1 26-300 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy im E. Biernackiego w Opocznie.

1.Oddział Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowy

2.Poradnia Dziecięca

3.Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

4.Poradnia ogólna POZ

- Łódź Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71 92-328 Szpital Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi

1.Poradnia Pediatryczna Szczepień dla dzieci z Grup wysokiego Ryzyka

2.Poradnia leczenia Mukowiscydozy

- Łódź ul. Zarzewska 56/58 93-129 Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera

Poradnia POZ dla dzieci (Gabinet zabiegowy, punkt szczepień)

Poradnia POZ dla dorosłych (Gabinet zabiegowy, punkt szczepień)

- Łódź ul. Rzgowska 281/289 93-338 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

1. Klinika Neonatologii

2. Poradnia POZ (Gabinet zabiegowy, punkt szczepień)

- Łódź ul. Północna 42 91-425 Szpital MSWiA w Łodzi

1. Gabinet zabiegowy - poradni POZ

2. Poradnia Pulmonologiczna

- Łódź ul. Pankiewicza 16 (Sporna 36/50) 91-738 Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej

1. Punkt szczepień

2. Poradnia pulmonologiczna

- Łódź ul. Pomorska 251 92-213 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

Poradnia pulmonologiczna

- Łódź ul. Wileńska 37 90-001 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Mikołaja Pirogowa - Ośrodek im. M. Madurowicza

1. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Łódź ul. Wólczańska 191/195 90-001 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Mikołaja Pirogowa

1. Poradnia POZ (Gabinet zabiegowy)

2. Punkt szczepień

- Łódź ul. Adama Mickiewicza 16 99-200 Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

1. Oddział Położniczo - ginekologiczny

2. Oddział neonatologiczny

3. Poradnia POZ - (Gabinet zabiegowy, punkt szczepień)

4. Poradnia gruźlicy i chorób płuc

- Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 3 97-300 Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

1.Oddział położniczo-ginekologiczny

2.Oddział noworodków

- Piotrków Trybunalski Al. Armii Krajowej 11 97-300 Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim - Przychodnia nr 4.

1. Poradnia POZ dla dzieci i dla dorosłych

2. Punkt szczepień dla dzieci i dla dorosłych

3. Gabinet zabiegowy

- Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14 96-200 Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

1.Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

2.Oddział Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowy

3. Poradnia gruźlicy i chorób płuc

- Wieruszów ul. Warszawska 104 98-400 Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o

NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie

Poradnia chorób płuc i gruźlicy

- Pabianice ul. Jana Pawła II 68 95-200 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o

1. Poradnia gruźlicy i chorób płuc,

2. POZ (punkt szczepień dla dzieci i młodzieży, gabinet zabiegowy).

3. Oddział Neonatologiczny

4. Oddział Ginekologiczno-położniczy

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 27 lutego 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas