Akty korporacyjne

NIPIP.2020.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1780/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1.  Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1171/VIP/2014 z dnia 2 września 2014 r. wpisanej pod numerem 00007/C/01431 poprzez dodanie miejsc prowadzenia kształcenia:
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Wieluń ul. Szpitalna 16 98-300 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

- Łódź ul. Milionowa 14 93-113 Miejskie Centrum Medyczne Jonscher im. dr Karola Jonschera

- Łódź ul. Kopcińskiego 22 90-153 SP ZOZ USK Nr 1

im. N. Barlickiego

- Łódź ul. Pomorska 251 92-213 Uniwersytecki Szpital i Centrum Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD)

- Brzeziny ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 96-140 Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach

- Głowno ul. Wojska Polskiego 32/34 95-015 Szpital Głowno- Centrum Zdrowia AbiS w Głownie

- Łęczyca ul. Zachodnia 6 99-100 SP ZOZ w Łęczycy

- Łowicz ul. Ułańska 28 99-400 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

- Kutno ul. Kościuszki 52 99-300 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

- Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15 97-300 S. Sz. W. im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

- Skierniewice ul. Rybickiego 1 96-100 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

- Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszowskie Centrum Medyczne

- Łask ul. Warszawska 62/6 2A 98-100 Szpitale Powiatowe Sp. z o.o.

Szpital w Łasku

- Łódź ul. Północna 42 91-425 SP ZOZ MSWiA w Łodzi

- Opoczno ul. Partyzantów 30 26-300 Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie

- Poddębice ul. Mickiewicza 16 99-200 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14 96-200 SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

- Zajęcia praktyczne:- Łódź ul. Sterlinga 13 90-217 Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera

1. Oddział położniczo - ginekologiczny z pododdziałem:

- ciąży powikłanej

2. Oddział neonatologiczny z pododdziałem preadopcyjnym

3. Poradnia ginekologiczno-położnicza

4. Sala porodowa

5. Poradnia laktacyjna

- Zgierz ul. Parzęczewska 35 95-100 WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

1. Oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem:

- ciąży powikłanej

2. Oddział neonatologii i patologii noworodka

3. Poradnia ginekologiczno-położnicza

4. Sala porodowa

- Pabianice Jana Pawła II 68 95-200 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

1. Oddział ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem:

- ciąży powikłanej

2. Sala porodowa

3. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Radomsko ul. Jagiellońska 36 97-500 Szpital Powiatowy w Radomsku

1. Oddział ginekologiczno - położniczy z pododdziałem:

- ciąży powikłanej

2. Oddział neonatologiczny

3. Sala porodowa

4. Poradnia ginekologiczno - położnicza

- Bełchatów ul. Czapliniecka 123 97-400 Szpital Wojewódzki w Bełchatowie

1. Oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem:

- ciąży powikłanej

2. Oddział neonatologiczny

3. Sala porodowa

4. Poradnia ginekologiczno - położnicza

- Wieluń ul. Szpitalna 16 98-300 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

1. Oddział ginekologiczno-położniczy

2. Oddział noworodkowy z:

-pododdziałem Patologii noworodka z Intensywnym Nadzorem

3. Sala porodowa

4. Poradnia ginekologiczno - położnicza

5. Poradnia laktacyjna

- Łódź ul. Rzgowska 281/289 93-338 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

1. Klinika Położnictwa i Ginekologii

2. Klinika Neonatologii

3. Blok porodowy

4. Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

5. Klinika Perinatologii i Ginekologii

- Łódź ul. Szparagowa 10 91-211 Szpital Salve ZOZ Sp. z. o. o

SALVE MEDICA

1. Oddział Ginekologiczny

2. Oddział Neonatologiczny

3. Oddział Położniczy

4. Sala porodowa

5. Poradnia Laktacyjna

6. Poradnia ginekologiczna

- Łódź ul. Struga 3 90-420 Przychodnie Salve ZOZ Sp. z. o. o

Poradnia ginekologiczna

- Łódź ul. Wujaka 5 92-551 Przychodnie Salve ZOZ Sp. z. o. o

Poradnia ginekologiczna

- Łódź ul. Rzgowska 50 a 93-172 Przychodnie Salve ZOZ Sp. z. o. o

Poradnia ginekologiczna

- Łódź ul. Łokietka 6 91-211 Przychodnie Salve ZOZ Sp. z. o. o

1. Poradnia ginekologiczna

2. Poradnia Laktacyjna

- Łódź ul. Pomorska 59 90-204 Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera

Poradnie

1. Poradnia laktacyjna

2. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Łódź ul. Lumumby 14 91-404 Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera

Poradnie

1. Poradnia laktacyjna

2. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Łódź ul. Próchnika 11 90-408 Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Poradnie

1. Poradnia laktacyjna

2. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Łódź ul. Lecznicza 6 93-177 Miejskie Centrum Medyczne Jonscher im. dr Karola Jonschera Miejska Przychodnia "Lecznicza"

Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Łódź ul. Milionowa 14 93-113 Miejskie Centrum Medyczne Jonscher im. dr Karola Jonschera

Miejska Przychodnia "Lecznicza"

1. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

2. Poradnia ginekologiczna

- Łódź ul. Kopcińskiego 22 90-153 SP ZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego

Poradnia Ginekologiczna

- Łódź ul. Pomorska 251 92-213 Uniwersytecki Szpital i Centrum Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD)

Poradnie

Poradnia Ginekologiczna

- Brzeziny ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 96-140 Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach

1. Oddział Ginekologiczno- Położniczy z:

- pododdziałem patologii ciąży

- sala porodowa

2. Oddział Pediatryczno- Neonatologiczny

3. Poradnia Laktacyjna

4. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Głowno ul. Wojska Polskiego 32/34 95-015 Szpital Głowno- Centrum Zdrowia AbiS w Głownie

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny:

- pododdziałem patologii ciąży

- sala porodowa

2. Oddział Neonatologiczny

3. Poradnia Laktacyjna

4. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Łęczyca ul. Zachodnia 6 99-100 SP ZOZ w Łęczycy

1. Oddział Ginekologiczno- Położniczy z:

- pododdziałem patologii ciąży

- salą porodową

2. Oddział Neonatologiczny

3. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Łowicz ul. Ułańska 28 99-400 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny:

- pododdziałem patologii ciąży

- salą porodową

2. Oddział Neonatologiczny

3. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Kutno ul. Kościuszki 52 99-300 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny z pododdziałem:

- sali porodowej

- ciąży powikłanej

2. Oddział Neonatologiczny

3. Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

- Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15 97-300 S. Sz. W. im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1. Oddział Noworodkowy

2. Oddział Położniczo- Ginekologiczny z pododdziałem:

- ciąży powikłanej

3. Przychodnia Położniczo- Ginekologiczna

4. Sala Porodowa

- Skierniewice ul. Rybickiego 1 96-100 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny z pododdziałem:

- patologii ciąży

2. Sala Porodowa

3. Oddział Noworodkowy

4. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszowskie Centrum Medyczne

1. Oddział Położniczo- Ginekologiczny z pododdziałem:

- patologii ciąży

- sala porodową

2. Oddział Noworodkowy

3. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Łask ul. Warszawska 62/62 A 98-100 Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. Szpital w Łasku

1. Oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem:

- patologii ciąży

2. Sala porodowa

3. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Łódź ul. Północna 42 91-425 SP ZOZ MSWiA w Łodzi

1. Oddział Ginekologiczny

2. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Opoczno ul. Partyzantów 30 26-300 Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie

1. Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy i Blok Porodowy z pododdziałem:

- patologii ciąży

2. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Poddębice ul. Mickiewicza 16 99-200 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

1. Oddział Ginekologiczno - Położniczy z pododdziałem:

- ciąży powikłanej

- salą porodową

- neonatologiczny

2. Poradnia ginekologiczno-położnicza

- Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14 96-200 SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

1. Oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy z pododdziałem:

- patologii ciąży

- salą porodową

2. Poradnia ginekologiczno-położnicza

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 25 lutego 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 czerwca 2013 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas